Al-Badr

Majlis Al-Badr adalah Majlis Ilmu dan Majlis Dzikir yang dipimpin oleh Assayyid Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi. Beliau merupakan salahsatu Lulusan dari Ma’had Darul Musthofa pimpinan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidzh yang berada di Hadramaut, Yaman.

Awal mula Majlis Al-Badr rutin dilaksanakan setiap malam senin ba’dal Isya dari satu Masjid ke Masjid yang lain dalam beberapa tahun. Dan saat ini Majlis Al-Badr menetap pada Masjid Hasbiallah di jalan Otto Iskandar Dinata JAKARTA TIMUR, tepatnya di gg.Mangga yaitu tempat Sayyid Abdurrahman menjalani masa kecilnya.

Kami harap dengan adanya website ini dapat membantu dakwah dari Majlis Al-Badr, khususnya Sayyid Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi untuk menyambung rantai Rasulullah SAW kepada ummatnya.

 

Kritik dan Saran untuk website ini dapat dikirimkan melalui email admin@majlisalbadr.org atau 08119461180.